Toolmaster Flash: Update maart '24

Heel wat vooruitgang b bij Toolmaster! We hebben intensief gewerkt aan tal van updates, die dit weekend live werden gebracht.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat jullie werk met Toolmaster nog vlotter, efficiënter en gestroomlijnder verloopt. Bent u klaar om te ontdekken wat er nieuw is? Let's see!

Belangrijkste updates in de kijker!

1. Contactenupdate - basis CRM systeem

Dit is de meest significante update die deze maand is doorgevoerd. We nemen hiermee de eerste grote stappen om Toolmaster te gebruiken als een basis CRM-systeem. Dit is perfect voor kleine tot middelgrote ondernemingen die enkel de basis functionaliteiten van een CRM systeem nodig hebben om hun contacten bij te houden. Hieronder een uitgebreider beeld van wat hier werd toegevoegd;
Optimalisatie van bedrijfsgegevens: Om duplicatie te voorkomen en gegevensbeheer te stroomlijnen, hebben we de manier waarop bedrijven, rollen en specialisaties worden behandeld aangepast. Hierdoor wordt het beheer van gegevens efficiënter en nauwkeuriger.

Koppeling van contacten en projecten aan bedrijven: We hebben ervoor gezorgd dat alle contacten en projecten nu gekoppeld zijn aan specifieke bedrijven. Hierdoor kunt u vanuit één centrale locatie gemakkelijk offertes en facturen opstellen, wat zorgt voor een gestroomlijnd proces.

Verbeterde toevoeging van contacten aan projecten: We hebben het proces voor het toevoegen van contacten aan projecten geoptimaliseerd om te voorkomen dat de bestaande database wordt vervuild. Deze wijzigingen zullen het beheer van projecten efficiënter maken en de nauwkeurigheid van gegevens behouden.

Implementatie van wijzigingen in de applicatie: Alle bovengenoemde aanpassingen zijn ook doorgevoerd in onze applicatie, zodat u naadloos kunt profiteren van deze verbeteringen tijdens uw gebruikservaring.

2. Optimalisatie samenwerken

Onze grote visie voor Toolmaster is om alle partijen binnen in het bouwproces beter met elkaar te laten samenwerken en dubbel werk te gaan vermeiden. Hieraan werd gewerkt, en zo is het ondertussen mogelijk om externe medewerkers te gaan taggen in de log + planning, alsook om timetracking informatie met elkaar te gaan delen.

Op deze manier maken we het efficiënter om te gaan communiceren met verschillende partijen waarmee je samenwerkt op je Toolmaster project.
Skip to Content

3. Optimalisatie applicatie

Tijdens deze update werden enkele belangrijke optimalisaties doorgevoerd in de applicatie, dit voor zowel Android als IOS;  
Optimalisatie synchronisatieproces: De applicatie synchroni-seert nu sneller door het comprimeren van foto's.
Downloaden van bestaande verslagen: Het probleem met het downloaden van bestaande verslagen op iOS is opgelost.
Opmerkingen toevoegen bij foto's: Het probleem op iOS waarbij het niet altijd mogelijk was om opmerkingen bij foto's toe te voegen, is verholpen.
Error logging geïmplementeerd: Voor een snellere onder-steuning bij problemen met de applicatie.

Coming soon! 

Agenda Integratie in Toolmaster (90% voltooid)

Met deze update willen we het maken van planningen voor plaatsbezoeken (zoals ventilatiemeting, blowerdoortest, waterkeuring, ...) 85% gaan versnellen. Dit doen we door het mogelijk te maken dat de klant zelf zijn afspraak kan inplannen in de agenda van de persoon die de inspectie gaat uitvoeren. Bij het maken van zo een planning wordt rekening gehouden met enkele voorwaarden zoals; reistijd, verlofdagen, ... Deze is bijna klaar om uit te rollen, de koppeling met  Google en Outlook kalenders staat reeds op punt! Nu wordt nog gekeken om dit intern te testen en om de agenda afspraken te gaan koppelen aan projecten in Toolmaster. 

Interesse om dit uit te testen?

Get in touch!
Optimalisatie van overzichtspagina (75% voltooid)

We werken dit onderdeel verder af om in de loop van april uit te rollen. Deze update is bedoeld om u snel en efficiënt inzicht te geven in de status van uw projecten, zodat u gemakkelijk kunt bepalen welke projecten uw aandacht vereisen en welke afgerond kunnen worden. Deze optimalisatie is een cruciale stap in onze inspanningen om de tijd die nodig is voor het afronden van projecten te verminderen.

Integratie met Google Drive (85% voltooid - ON HOLD)

De integratie van Google Drive is hier tijdelijk gepauzeerd en zal in het tweede kwartaal in een andere vorm worden hervat. We begrijpen hoe belangrijk jullie data is, en willen hier dus een stap verder gaan. We onderzoeken de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat jullie alle gegevens zelf kunnen beheren (alles wordt opgeslagen in jullie Sharepoint, Onedrive of Google Drive), terwijl Toolmaster alleen als interface dient. We zullen later in dit kwartaal hierop terugkomen.

Overzicht alle product updates:

 1. Bulkacties voor documenten: We hebben een nieuwe optie toegevoegd in het documenten tabblad waarmee u bulkacties kunt uitvoeren, zoals het delen, niet meer delen en verwijderen van meerdere documenten tegelijk.

 2. Toevoegen van knop in gevraagde documenten: U kunt nu ook een knop met een link toevoegen aan de gevraagde documenten, waardoor het gemakkelijker wordt om door te verwijzen naar extra informatie.

 3. Updates in logberichten: Wanneer logberichten worden aangepast, ontvangen de getagde personen nu een melding.

 4. Toevoegen van logberichttekst in e-mails: De tekst die aan een logbericht wordt toegevoegd, wordt nu ook meegestuurd in de e-mail bij het taggen, inclusief eventuele foto's.

 5. Toevoeging van voortgangsbalk bij gevraagde documenten: Bovenaan de pagina met gevraagde documenten wordt nu het percentage weergegeven van goedgekeurde, afgekeurde en nog te leveren documenten. Dit geldt ook voor de persoonlijke pagina van de klant.
 6. Opties toegevoegd voor contactpersonen: U kunt nu instellen of een contactpersoon al dan niet mag geselecteerd worden bij automatische herinneringen, wat handig kan zijn als een contactpersoon vraagt om nooit herinneringen te ontvangen.
 7. Plakken van informatie in de log vanuit e-mails geoptimaliseerd: We hebben verbeteringen aangebracht in het proces van het plakken van informatie in de log vanuit e-mails.

 8. Upgrade van API met extra acties: Nu kunt u ook contacten aanspreken en toevoegen met API-oproepen.

 9. Meer informatie bij mislukte e-mails: Als een e-mail niet correct kan worden verstuurd (wegens een fout), wordt nu een duidelijkere foutmelding weergegeven.

 10. Statusupdate in financieel overzicht: De status van de projecten in het financieel overzicht is nu real-time, waardoor het filteren eenvoudiger wordt.

 11. Probleem opgelost bij aanpassen van documenten: Een probleem waarbij het aanpassen van een document een foutmelding veroorzaakte, is nu opgelost.

 12. Toevoeging van error logging in applicatie: We hebben extra error logging toegevoegd aan de applicatie, wat ons in staat stelt betere ondersteuning te bieden en problemen efficiënter op te lossen wanneer ze zich voordoen.

 13. Oplossing voor verwijderen van geüploade documenten: Een probleem waarbij het verwijderen van geüploade documenten tot onverwachte resultaten leidde, is opgelost.

 14. Kopiëren van projectnaam met speciale tekens: Het is nu weer mogelijk om namen met speciale tekens te kopiëren.

Key tip voor iedere Toolmaster gebruiker:

Wist je dat je nu ook de iconen op je verslag kan gaan wijzigen?

Worden de verslagen in Toolmaster ook voor andere doeleinden dan veiligheidsverslagen gebruikt? Of zijn er strikte voorwaarden waaraan de verslagen moeten voldoen?

Wil je andere iconen gebruiken op je verslagen dan de standaard checks? Dan kan dit! Dit doe je door te navigeren naar Input > Modellen en vormgeving > Checklijst > Onder de instellingen de iconen gaan aanpassen (verschillende iconen);

Schrijf je in op Toolmaster Flash

Styled Form

Extra nieuwsberichten:

september 30, 2023
Benjamin vervolledigt het founder team van Toolmaster

Benjamin Lierman vervolledigt het founder team van Toolmaster! Met zijn technische achtergrond en enorme gedrevenheid, een enorme meerwaarde voor Toolamster!

Lees meer
januari 3, 2024
Toolmaster Flash: Update januari '24

Hier brengen we je de laatste updates over onze software; Samenwerken met alle partijen, Teamleader integratie, ...

Lees meer
november 23, 2023
Toolmaster werd geselecteerd door IMEC Istart!

Toolmaster werd geselecteerd door IMEC Istart, leading accelerator volgens UBI Global! 2024 wordt een interessant jaar!

Lees meer
Privacy policyVerkoopsvoorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram